1 สินค้าตัดรอบ

ทางร้านจะทำการตัดรอบจัดส่งสินค้า เวลา 12.30 น.ในแต่ละวัน
หลังจากตัดรอบ จะทำการจัดส่งสินค้าออกวันนั้น

2 ขนส่งที่ใช้บริการ

ทางร้านจัดส่งด้วยบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน Kerry Express

3 ระยะเวลาขนส่ง

โดยปกติจะใช้เวลาขนส่ง 1-2 วันทำการ

4 ไม่ได้รับสินค้า หรือ สินค้าล่าช้า

หากสินค้าล่าช้ากว่าปกติ

– กรณีมาจากทางร้านค้า ทางร้านจะติดต่อเพื่อแจ้งล่วงหน้า ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร
– กรณีมาจากทางบริษัทขนส่ง ทางร้านจะเร่งประสานกับทางบริษัทขนส่ง เพื่อติดตามสินค้าและแจ้งความคืบหน้าจนกว่าจะได้รับสินค้า

—————

 


24Gel Office
คุณอัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
โทร. 092-691-6289
168/119 หมู่ที่11 ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
E-Mail : focusjay84000@gmail.com